ZAŚWIADCZENIA O DEMONTAŻU POJAZDU

Nasze złomowisko wydaje legalne zaświadczenia o demontażu pojazdów, które obowiązują od dnia 13 maja zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 75 poz. 476), określającym wzór zaświadczenia o demontażu pojazdów oraz zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu. 

Z NAMI LEGALNA KASACJA

Złomując pojazd w naszym auto złomie masz pewność, że wszystkie formalności zostały przeprowadzone legalnie, a otrzymane zaświadczenie o kasacji upoważnia Cię do ostatecznego wyrejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji oraz wycofania umowy OC.

Podejmij decyzję o złomowaniu już dziś!

zlomuj

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. W przypadku gdy dane właściciela są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli taka była wydana), do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu należy dołączyć dokumenty potwierdzające przeniesienie prawa własności pojazdu, czyli umowę kupna-sprzedaży lub fakturę VAT. W przypadku posiadania więcej niż jednej umowy lub faktury, konieczne jest przedstawienie ich ciągłości.

Kasacja a OC

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów mają obowiązek przeprowadzania kontroli  zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, lecz skutkuje powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu. 

Nie daj się więc nabrać szrotom, które złomują pojazdy nie informując o takim procederze! Jeśli chcesz zezłomować auto legalnie, bez dalszych konsekwencji prawnych i być pewnym prawidłowości transakcji, dokonaj autokasacji z naszą firmą! 

Otrzymaj zaświadczenie o demontażu, spokojnie wyrejestruj pojazd i ciesz się spokojem po przeprowadzonej transakcji.

Pamiętaj - auto złom Tychy - płacimy za każdy pojazd gotówką!