DOKUMENTY - ZŁOMOWANIE SAMOCHODU

Złomowanie samochodu jest procesem, który należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jako legalna stacja demontażu pojazdów jesteśmy zobowiązani do skompletowania dokumentów, które upoważniają właściciela do kasacji auta. 

Jakie dokumenty potrzebne?

Do złomowania samochodu konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:

  1. Dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
  2. Dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku jego braku zaświadczenie z Wydziału Komunikacji lub notatkę Policji poświadczającą zatrzymanie dokumentu.
  3. Kartę pojazdu, jeśli taka została wydana. (Sprawdzić taką informację można w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w rybryce "Nr karty pojazdu").
  4. Gdy oprócz właściela w dowodzie rejestracyjnym bądź na umowie kupna-sprzedaży w przypadku, gdy pojazd nie był przerejestrowany, widnieje również współwłaściciel, do złomowania pojazdu muszą stawić się obaj własciciele lub w przypadku nieobecności jednego z nich konieczne jest przedłożenie podpisanego przez osobę nieobecną upoważnienia do złomowania. Jeśli obaj właściciele nie mogą być obecni, mogą pisemnie upoważnić do oddania pojazdu na złom osobę trzecią.
  5. Jeżeli samochód nie był przerejestrowany konieczne jest okazanie umowy kupna-sprzedaży lub faktury VAT. Ważne jest, aby umowy kupna-sprzedaży lub faktury VAT potwierdzały ciągłość własności pomiędzy osobą wpisaną w dowodzie jako właściciel a ostatnim, czyli aktualnym, właścicielem.
Jeśli masz pytania dotyczące złomowania samochodu, potrzebnych dokumentów lub formalności związanych z kasacją pojazdu, skontaktuj się z nami. Nasi pracownicy są przeszkoleni w celu udzielania rzetelnych informacji na temat obowiązujących przepisów w dziedzinie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wydajemy zaświadczenia o kasacji, które są podstawą ostatecznego wyrejestrowania samochodu.

Legalne pozbycie się starego samochodu

Jedyną możliwością, aby pozbyć się legalnie starego pojazdu jest przekazanie go do punktu Stacji Demontażu Pojazdów działającej na podstawie zezwolenia na mocy decyzji Marszałka województwa, w którym znajduje się główna siedziba firmy. Wydane przez taki legalny auto złom zaświadczenie o kasacji jest podstawą do wyrejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji, czego rezultatem jest przerwanie konieczności wnoszenia opłat związanych z użytkowaniem auta. Złomowanie jest jednym ze stadiów przygotowania części metalowych przyjętego pojazdu do dalszego wykorzystania. Jest to jedynie jeden z etapów wielkiego procesu recyklingu, na który składa się wiele innych czynności przygotowania metalowych materiałów do ponownego przerobienia.

Więcej informacji? Zadzwoń!

kasacja_dokumenty

dokumenty_tychyskup